Personvern

Denne personvernpolicy gjelder for Seerecruit.com domenet, og beskriver regler og rutiner for hvordan SeeRecruit.com håndterer personlig informasjon relatert til benyttelsen av Seerecruit.coms Internett tjenester og nettsider.

SeeRecruit.com: Nettsider
SeeRecruit.com samler generelle statistikker for besøk til nettsidene (både innloggete og ikke innloggete). Disse blir innsamlet automatisk fra webserveren, og inneholder besøkendes IP nummer, land, sider besøkt, tidspunkt for besøk, type nettleser og operativsystem benyttet.
Vi samler ingen andre data fra generelle besøkende til våre nettsider.

SeeRecruit.com Internenett-tjenester
Generelt: All informasjon som er lagret i SeeRecruit.coms database er i overensstemmelse med norske lover og Datatilsynets retningslinjer for personvern, og vi er registrert hos Datatilsynet (hjemmeside). 
Personvernlovgivningen regulerer og sikrer at personlige opplysninger behandles og lagres i henhold til retten til privatvern, inklusiv vern av personlig integritet.

1) For jobbsøkere:
Den personlige informasjonen om deg som midlertidig oppbevares for våre kunder (dvs. din mulige, fremtidige arbeidsgiver evt. nåværende arbeidsgiver), blir frivillig gitt av deg selv når du sender en søknad. Informasjonen vil typisk være ditt navn, fødselsdato, kontaktopplysninger og annen informasjon som du velger å skrive og legge ved i din søknad. Bare din eventuelle, fremtidige arbeidsgiver vil ha tilgang til din informasjon, i tillegg autoriserte medarbeidere i SeeRecruit.com med sin absolutte taushetsplikt.
Andre arbeidsgivere eller jobbsøkere vil ikke ha adgang til dine data.

Når du har sendt inn din søknad kan ingen logge inn igjen og endre dine data ? noe som ivaretar dataintegriteten og beskytter dine personlige data. Arbeidsgiveren kan heller ikke endre dine data. De data som du oppgir når du sender søknad vil kun bli oppbevart i en periode. Vanligvis er denne perioden inntil stillingen er besatt og arbeidsgiveren ikke lenger har behov for dine data, eller overfører disse til sin informasjonsbank over ansatte. Vi vil ikke under noen omstendighet distribuere dine data til noen andre enn arbeidsgiveren.

Du vil normalt kun høre fra oss via automatisk genererte e-poster som sendes fra vår web server når du har sendt søknad og/eller gjennomført profilanalysen, eventuelt i særskilt tilfelle der dine data trenger tilpasning av teknisk karakter. Om situasjonen krever at vi har behov for å åpne og se dine data vil vi holde oss til både Loven om personvern samt internasjonalt anerkjente standarder for beskyttelse og behandling av personlige data.

Enhver undersøkelse eller statistisk anvendelse som inkluderer noen av dine data vil bli fullstendig anonymisert. Dette kan skje ut fra interne årsaker eller i forbindelse med vår markedsføring. En slik statistikk kan for eksempel vise hvor mange jobbsøkere som er registrert i et gitt tidsrom. Du kan alltid være sikker på at dine data vil bli håndtert og oppbevart med respekt og god sikkerhet.

Tilgang til dine data: Du har til enhver tid rett til å få oversikt over dine personlige data samt be om å få disse slettet. Dersom du ønsker å oppdatere dine data eller ønsker informasjon om hva som er lagret, kan du kontakte vår support avdeling på support@seerecruit.com.
Merk at vi kan ikke gi ut noen informasjon uten at vi har din personlige tillatelse og underskrift. Det betyr blant annet at det ikke er tilstrekkelig å ringe oss og spørre om informasjonen. Vi anbefaler at du kontakter den aktuelle arbeidsgiveren direkte og sender dine oppdateringer eller tillegg.

SeeRecruit.com har intet ansvar for data som er sendt fra deg til en arbeidsgiver utenfor SeeRecruit.com, og heller ikke for hvordan dine data blir behandlet internt hos arbeidsgiveren. Vi oppfordrer imidlertid sterkt alle arbeidsgivere om å følge samme sikkerhetspolicy som SeeRecruit.com.

2) For abonnenter (arbeidsgivere):
Vennligst les informasjonen ovenfor vedrørende hvordan SeeRecruit.com oppbevarer informasjon om kandidatene. Vi vil kun lagre informasjon som er relevant for deres effektive bruk av SeeRecruit.com, dvs. informasjon som dere har lagt inn i deres abonnement ved abonnementstegningen eller senere.
Vår database vil inneholde dato for siste endring som dere har gjort i deres abonnement inklusiv utvidelse av abonnementet.
Vi lagrer ikke kontonummer, kredittkortnummer, personnummer eller andre sensitive data.

Ved bruk av SeeRecruit.com vil din innlogging være sikret blant annet med selv-utslettende "cookies" (populært kalt "kjeks" på norsk). En "cookie" er en liten fil relatert til din nettleser ("browser"), og kan ikke benyttes til avsløre brukerens identitet.
Dersom du glemmer å logge ut av SeeRecruit.com, vil ikke andre kunne få adgang fordi adgangen vil bli sperret en tid etter siste aktivitet. Allikevel anbefaler vi at du logger ut av SeeRecruit.com når du tar en pause. Dette er god praksis ved enhver bruk av en nett-tjeneste.

Ingen har adgang til deres unike område på SeeRecruit.com uten å kjenne både deres brukernavn og passord, så oppbevar denne informasjonen trygt. Overlat ikke brukernavn og passord til andre enn betrodde medarbeidere. Passordet bør fra tid til annen endres. Det er naturlig å endre passordet når en medarbeider som kjenner passordet avslutter arbeidsforholdet.

Kontakt med SeeRecruit.com: Du vil normalt kun høre fra oss via automatisk genererte e-poster fra vår web server. Disse vil være knyttet til deres abonnement og anvendelsen av dette. Vi vil eventuelt kontakte dere i særskilt tilfelle der det er hensiktsmessig å gi informasjon om abonnementet, oppdateringer eller andre tekniske forhold.

Ansvar ift andre nettsider: Denne personvernpolicy gjelder kun for SeeRecruit.coms domene, og således ikke for andre domener som SeeRecruit.com måtte være lenket opp til. Denne personvernpolicy gjelder fra januar 2006.  Kontakt oss dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende SeeRecruit.coms personvernpolicy.


Mer informasjon: Om SeeRecruit

 


SeeRecruit.com har intet ansvar for avgjørelser angående kandidater som er tatt helt eller delvis basert på Personprofilen. Profilen er et resultat av kandidatens egne svar.

[ til toppen ]