Kandidat FAQ

Personvern og sikkerhet
Hvordan håndteres personvern i seeRecruit.com?
Hvordan lagres søknad, attester, foto etc. som jeg sender inn?
Vil mine data bli tilgjengelig for andre enn den mulige arbeidsgiveren?
Hvor lenge blir søknaden og mine innsendte data liggende?

Sende søknad og profilanalyse
Hvordan får jeg tak i brukernavn og passord?
Hvordan sender jeg en søknad?
Hvordan gjennomfører jeg personprofil analysen?
Får jeg se resultatet av personprofil analysen?
Hva skjer etter at jeg har sendt inn min søknad og mine dokumenter?
Kan jeg logge meg inn på nytt og endre tidligere innsendt søknad og data?

Personprofilene
Hvor kan jeg lære om personprofilene i SeeRecruit.com?
 


Personvern og sikkerhet

Hvordan håndteres personvern i seeRecruit.com?
Du inviteres til å lese SeeRecruit.coms detaljerte personvern policy.

Hvordan lagres søknad, attester, foto etc. som jeg sender inn?
Alle filer inkl vedlegg (søknad, attester, foto etc.) lagres direkte i databasen, dvs. ikke som løse filer. Dette sikrer dataene mot innsyn fra uvedkommende og hindrer at noen kan "hacke" seg inn og åpne mapper og se filene. Selskapet som du sender søknaden til kan se dine elektroniske dokumenter, akkurat som om du hadde sendt en søknad på papir. Autoriserte medarbeidere i SeeRecruit.com vil kunne ha adgang til filer i databasen. Medarbeidere i SeeRecruit.com har absolutt taushetsplikt.

Vil mine data bli tilgjengelig for andre enn den mulige arbeidsgiveren?
SeeRecruit.com vil ikke under noen omstendighet distribuere dine data til noen andre enn den arbeidsgiveren som du velger å sende til.

Hvor lenge blir søknaden og mine innsendte data liggende?
Søknaden og data som du sender vil kun bli oppbevart i en periode. Vanligvis er denne perioden inntil stillingen er besatt og arbeidsgiveren ikke lenger har behov for dine data, eller overfører disse til sin informasjonsbank over ansatte (dersom du blir ansatt).

Sende søknad og profilanalyse

Hvordan får jeg tak i brukernavn og passord?
Du vil få opplyst brukernavn og passord til en stilling av arbeidsgiveren som utlyser stillingen. Normalt vil brukernavn og passord være oppgitt i stillingsannonsen eller jobbutlysingen.

Hvordan sender jeg en søknad?
Logg inn med brukernavn og passord som er oppgitt i stillingsannonsen eller som du har mottatt på annen måte. (Innloggingsboksen er plassert til høyre i toppfeltet.) Når du er innlogget følger du bare Steg-for-steg veiledningen.

Hvordan gjennomfører jeg personprofil analysen?
Logg inn med brukernavn og passord som er oppgitt i stillingsannonsen eller som du har mottatt på annen måte. (Innloggingsboksen er plassert til høyre i toppfeltet.) Når du er innlogget følger du bare Steg-for-steg veiledningen.

Får jeg se resultatet av personprofil analysen?
Ja; umiddelbart etter at du har gjennomført analysen vil du se analyserapporten på skjermen. Samtidig blir rapporten sendt til din registrerte e-post adresse.

Hva skjer etter at jeg har sendt inn min søknad og mine dokumenter?
Din søknad og/eller profilanalyse blir sendt til arbeidsgiveren som ga deg brukernavn og passord. Deretter vil arbeidsgiveren kontakte deg for videre oppfølging.

Kan jeg logge meg inn på nytt og endre tidligere innsendt søknad og data?
Når du har sendt inn din søknad og profilanalyse kan ingen logge inn igjen og endre dine data. Dette gjelder også deg. Dette er fordi SeeRecruit.com best mulig skal ivareta dataintegriteten og beskytte dine personlige data.

Personprofilene

Hvor kan jeg lære om personprofilene i SeeRecruit.com?
Du finner "Personprofilene" i toppmenyen. Her kan du lese om oppbyggingen av personprofilene og se nærmere på typiske karaktertrekk hos de ulike profilene.


Support

Du finner svar på tekniske og praktiske spørsmål i SeeRecruit.coms FAQ.

Som abonnent kan du sende e-post direkte til vårt support team til  abonnent@seerecruit.com

Som kandidat kan du sende e-post direkte til kandidat@seerecruit.com

Spørsmål og kommentarer vedrørende websidene kan sendes til webmaster
 

[ til toppen ]